Facebook

Facebook - ny kanal å markedsføre bedriften i

Det er flere årsaker til at du som bedrift bør opprette en egen side på Facebook. Den viktigste grunnen er at Facebook er et av landets største nettsteder. Med høy aktivitet - og hvor brukere er inne flere ganger om dagen. En bedriftsprofil på Facebook gir deg en ny kanal å markedsføre seg i, samtidig får du en tettere dialog med kundene dine. Ikke minst så når du folk som har interesse for dine tjenester og produkter, og er derfor lettere å påvirke til kjøp. Lykkes du med din tilstedeværelse på Facebook får du faktisk drahjelp fra at andre sprer bedriften din i sitt nettverk.

Ønsker du å komme i gang på Facebook, så la oss hjelpe deg i gang med opprettelsen av firmaprofil.

Vi legger inn tilpasset bedriftsinformasjon og bilder ihht firmaets profil, og gir råd, innspill og tips i den innledende fasen for å igangsette bruk av profilen. Å legge ut informasjon på Facebook krever lite teknisk innsikt, men for at du skal være trygg på at du gjør ting riktig så bidrar vi også med dette gjennom å gi opplæring.